Galloway-Zuchtbetrieb Mielke
Galloways vom Hochwang
Foto 01.05.2023


Dolomit vom Rauberhof

DE08.93813963

geb. 20.04.2021

Bew. 8/7/8     Farbe: Rot


V.

Doron v. Bauernberg

DE13 04779994     Bew. 9/9/8     Farbe: Schwarz

V.V.

Dynamite Glenkiln      UK 294100900031    Farbe: Schwarz

V.M.

Kira vom Bauernberg     DE13 04133831    Bew. 9/8/8     Farbe: Schwarz

M.

Caro vom Rauberhof

DE08 92567289     Bew. 7/7/7     Farbe: Schwarz


M.V.

Wolf von Stefansreute     DE08 91541566     Be. 9/9/8     Farbe: Rot

M.M.

Carolin vom Rauberhof     DE08 90237872     7/7/7     Farbe: Schwarz

 
 
 
E-Mail
Anruf